• Studio arkitekture

 • Të specializuar në projektim arkitektonik
 • Arkitekturë e brendshme - Enterier
 • Zoning Architecture
  Plan ideor dhe i detajuar
 • Zoning Architecture
  Plane për shtëpi banimi
 • Zoning Architecture
  Plane të ndërtesave shumëbanesore
 • Ndërtesa Shumëfunksionale
 • ZonING
  ofron
  Arkitekture
  Inxhiniering
  Dizajn enterieri
  Konsulencë
  Konstruktim

Shërbimet

ZonING studio ofron një gamë të gjerë të shërbimeve arkitekturale inovative dhe unike, duke filluar nga studimet urbane deri në projekte detale, duke respektuar kërkesat e klientëve.

Projektim urbanistik-arkitektonik

Studime urbane, projekte arkitektonike për: objekte banimi, shumëfunksionale, publike, qendra tregtare, shkolla, hotele, etj.

Arkitekturë e brendshme – enterier

Koncepte dhe dizajnim të ambienteve te brendshme, mobileve të ndryshme, të cilat transformohen në objekte funksionale dhe komode.

Llogari statike të konstruksioneve

Llogari statike të konstruksioneve të ndryshme nga druri, metalike, beton - arme, të kombinuara, etj.

Projektim të instalimeve: ujësjellës-kanalizim, elektrike-elektronike, makinerike, kundër zjarri etj.

Projektim i të gjitha instalimeve të nevojshme për realizim dhe funksionim të ndërtesës.

Mbikëqyrje profesionale dhe Konsulencë

Mbikëqyrje e projekteve që nga fillimi deri tek realizimi i plotë i projektit, si dhe konsulencë lidhur me ndërtimin

Legalizim të ndërtimeve

Legalizim të ndërtimeve pa leje si dhe shtesave dhe mbindërtimeve si dhe pajisjen me leje ndërtimi konform ligjeve në fuqi.

Projektet / Referencat

Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho
Zmadho

Rreth Nesh

Zoning

Studio "ZONING" është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me seli në Mitrovicë. E themeluar në tetor të vitit 2010. Stafi ka një përvojë të gjatë në lëmin e arkitekturës, urbanistikës dhe konstruksioneve, në kompanitë më me reputacion në Kosovë dhe jashtë saj. Ne jemi të specializuar në: studime urbanistike, projektim arkitektonik, arkitekturë e brendshme – enterier, llogari statike të konstruksioneve, projektim të instalimeve të ujit dhe kanalizimeve, projektim të instalimeve elektrike dhe makinerike, si dhe bëjmë mbikëqyrje profesionale të këtyre punëve. Poashtu ofrojmë zgjedhje për rikonstruksion, rimodelim të zyrave, lokaleve afariste dhe të banesës suaj. Stafi ynë përbëhet nga arkitekt-dizajner dhe inxhinierë të lamive të ndryshme me eksperiencë në fushat projektimit - dizajnit dhe konsulencës. Një pjesë e tyre bëjnë pjesë në stafin e përhershëm, ndërsa të tjerët me kohë të pjesshme.


Bashkëpunëtorët

 • "Lin projekt" shpk Mitrovicë

 • "IPN" shpk Prishtinë

 • "Infra-ing" shpk Prishtinë

 • "Rrusta" NN Mitrovicë

 • "GM" shpk Prishtinë

 • etj.

Klientët

 • KK Mitrovicë

 • "Aurora group" Mitrovicë

 • USAID Prishtinë

 • "Diakonie" Mitrovicë

 • Spitali Rajonal "Dr. Sami Haxhibeqiri" Mitrovicë

 • "Keni" shpk Mitrovicë

 • Ujesjellsi Rajonal "Mitrovica" Sh.A.

 • "Remo com" shpk Mitrovicë

 • Norwegian Church Aid , Prishtinë

 • "Bunjamini" NTP Mitrovicë

 • GIZ Prishtinë

 • etj.

Të dhëna interesante

Ne projektojmë plane inovative!

16

Vite projektim dhe Implementim

> 100 000 m²

Sipërfaqe të projektuara

> 100

Projekte të realizuara

16
VITE EKSPERIENCË

NË ARKITEKTURË

Na Kontaktoni

Për më shumë informacione dhe detaje, ju lutemi të na telefononi ose të na shkruani e-mail.

Bedri Gjinaj, 40000 Mitrovice
Republika e Kosoves

+383 49 330 370
+383 44 330 370

Na gjeni edhe në hartë

Për pajisjet mobile mjafton ta kenë GPRS të aktivizuar për të lokalizuar zyret e kompanisë, kjo ndodhë që në momentin që vizitoni ueb faqën tonë.